Forskning

Tar pulsen på miljontals singlar från hela världen

Varje år startar circa 13 miljoner singlar från 25 olika länder sitt sökande efter ett långvarigt förhållande med hjälp av eDarlings vetenskapligt framtagna personlighetstest. I testet svarar de på över 280 frågor som gör det möjligt för eDarling att sammanställa deras intressen, värderingar och attityder samt deras föreställningar om ett förhållande och personlighetsstruktur.

Dessa uppgifter utgör grunden för hur de individuellt anpassade partnerförslagen tas fram. För att optimera en bestående och vetenskaplig förslagsalgoritm håller eDarling därför också koll på hur medlemmar reagerar på sina partnerförslag, hur deras kontaktmönster ser ut och en mängd andra uppgifter om beteendemönster på sajten. Sammanlagt tar eDarling varje dag emot flera miljoner uppgifter, som utgör en av världens mest innehållsrika databaser med information om singlar och deras förhållningssätt när de söker en partner på nätet.

Samarbeten med ledande universitet

Sedan början av 2011 har eDarling tagit vara på dessa värdefulla data och i samband med forskningssamarbeten ställt de anonymiserade resultaten till förfogande för forskare på universitet över hela världen. Till våra samarbetspartners hör bland annat Dr. Melinda Mills, professor i sociologi och hennes team vid Groningens universitet samt Dr. Jochen Gebauer vid Humboldt Universitetet i Berlin som tillsammans med Dr. Constantine Sedikides undersöker uppgifterna ur ett psykologiskt perspektiv.

För eDarling handlar det både om att främja den vetenskapliga forskningen och att få fram den kunskap som slutligen används för att kontinuerligt förbättra eDarlings matchmakingtjänst.

Våra samarbetspartners

Prof. Dr. Melinda Mills

Institutet för sociologi
Groningen Universitetet, Nederländerna

 

Tillsammans med sitt internationella forskarteam undersöker Melinda Mills sociologiska frågor på temat ”Online dating i gränsöverskridande jämförande perspektiv (partnersökande online i en internationell jämförelse)”. Hennes arbete har vunnit flera utmärkelser och hon leder flera internationella forskningsprojekt, till exempel ett projekt kring genmiljö i interaktion och fertilitet som finansierats av Dutch Science Foundation (NWO).

”Att använda dessa data som eDarling erbjuder till att studera detta fenomen öppnar upp möjligheter för en innovativ och genomslagskraftig forskning”, sa Prof. Dr. Melinda Mills, juni 2011.

Dr. Jochen Gebauer

Institutet för sociologi
Humboldt universitetet, Berlin, Tyskland

 

Jochen Gebauer samarbetar med ett flertal välrenommerade internationella forskare, främst inom frågor som rör personlighet och socialpsykologi, och belyser eDarlings data uifrån dessa perspeltiv. Frågorna täcker ett brett spektrum av ämnen, till exempel undersöktes relationen mellan religiositet och psykiskt välbefinnande i religiösa länder (ex. Turkiet) jämfört med sekulariserade länder (ex. Sverige). Studien har blivit publicerad i Psychological Science, en av de mest inflytelserika psykologiska tidskrifterna.

Dr. Martin Bruder

Intitutionen för psykologi
Konstanz Universitetet, Tyskland

 

Martin Bruder leder researchgruppen kring “moral och känslor” vid Konstanz Universitetet. Han ägnar särskild uppmärksamhet åt den roll som känslor avgör när och hur personer samarbetar i sociala sammanhang och kring moral. I sitt arbete med eDarlings data fokuserar han på könsskillnader i partnerpreferenser. Tillsammans med Jochen Gebauer undersöker han till exempel hur kriterier påverkas av en hög inkomst från partner eller det allmänna välståndet i samhället.

Medförfattare

Prof. Dr. Mark R. Leary

Avdelningen för psykologi och neurovetenskap
Duke universitetet, North Carolina, USA

 

Mark Leary är professor i psykologi och neurovetenskap, och chef för socialpsykologi vid Duke Universitetet i North Carolina, USA. Professor Leary har skrivit tolv böcker och publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och publikationer. Hans speciella forskningsområden är identitet, mellanmänskliga motivationer och känslor, samt samspelet mellan social- och hälsopsykologi. Han är en av världens ledande forskare inom sitt område.

Prof. Dr. Delroy L. Paulhus

Institutet för psykologi
British Columbia Universitetet, Vancouver B.C, Kanada

 

Del Paulhus, professor vid British Columbia Universitetet, Vancouver B.C, Kanada. Han är medlem i Association for Psychological Science, the Western Psychological Association och Canadian Psychological Association. Den forskning professor Paulhus fördjupar sig inom kretsar kring relationen till sig själv och andra, förhärligande, självbedrägeri, intryckshantering, otrohet och mörka personligheter. De vetenskapliga arbetena han har genomfört på socialt önskvärda responstendenser är bland de mest kända och respekterade inom detta område.

Prof. Dr. Constantine Sedikides

Institutet för psykologi
Southampton universitetet, England

 

Constantin Sedikides är chef för forskningscentrum om jaget och identiteten vid Southamptons universitet i England. Han är en av världens mest kända forskare inom personlighets- och socialpsykologi. Hans tidigare arbeten omfattar över 200 publikationer och elva böcker.

 

Publikationer

Gebauer, J. E., Wagner, J., Sedikides, C., & Neberich, W. (2012). Agency-Communion and Self-Esteem Relations are Moderated by Culture, Religiosity, Age, and Sex: Evidence for the “Self-Centrality Breeds Self-Enhancement” Principle. Paper accepted for publication in Journal of Personality.

Gebauer, J. E. (2012, March). On Big Two's mean(ing)s: Agency-for-communion and communion-for-agency. Vortrag auf der 8th European Spring Conference on Social Psychology in St. Moritz, Schweiz.

Gebauer, J. E., Paulhus, D., & Neberich, W. (2012). Big Two Personality and Religiosity Across Cultures: Communals as Religious Conformists and Agentics as Religious Contrarians. Paper accepted for publication in Social Psychological and Personality Science.

Gebauer, J. E., Leary, M. R., & Neberich, W. (in press). Unfortunate first names: Effects of name-based relational devaluation and interpersonal neglect. Social Psychological and Personality Science.

Gebauer, J. E., Sedikides, C., & Neberich, W. (in press). Religiosity, social self-esteem, and psychological adjustment: On the cross-cultural specificity of the psychological benefits of religiosity. Psychological Science.

Gebauer, J. E., Sedikides, C., Maio, G. R., & Neberich. W. (2011). Verdammte Selbstvergötterung: Selbstliebe selbst unter Religiösen? [Damned narcissism: Self-love among religious people.] Talk, 11th Conference of the German Society for Psychology, section differential psychology, personality psychology, and psychological diagnostics, 09/26th - 28th, University Saarbrücken, Germany.

Potarca, G.F. & Mills, M.C. (2012) Partner Preferences and Racial Homophily in Online Dating: A Cross-National Comparison, Vortrag auf der internationalen Jahreskonferenz “Population Association of America” (PAA 2012), 3. – 5. Mai, San Francisco, USA.

Potarca, G.F. & Mills, M.C. (2012). Racial Homophily and Exclusion in Online Dating Preferences: A Cross-National Comparison, Vortrag auf der “European Population Conference” (EPC 2012), 13. – 16. Juni, Stockholm, Schweden.

Mills, M. C. & Potarca, G.F. (2011). Partner preferences and racial homophily in online dating: A cross-national comparison. Talk given at the ECSR 20th Anniversary Conference (European Society or Societies? A 20-Year Perspective), December 14-17, University College Dublin, Ireland.