Åldersskillnad i relationer – har åldern betydelse?

Åldersskillnad, spelar den någon roll? eDarling

Är åldern verkligen bara är en siffra? Ofta är det så att många har en personlig åsikt om vad som är en lämplig åldersskillnad i en relation. Att ålder är något som tas i beaktning när vi letar efter en partner är normalt, men det är definitivt inget som avgör hur väl två personer passar ihop. eDarlings redaktion har tagit reda på vilka åldersskillnader som finns i förhållanden idag och vad du bör tänka på om du lever i en relation där din partner är yngre eller äldre än vad du själv är.

Åldersskillnad i Sverige

I Sverige har vi, enligt Statistiska Centralbyrån¹, inga större åldersskillnader i våra relationer. I en svensk heterosexuell relation är mannen i genomsnitt två år och fem månader äldre än kvinnan. Det är en relativt låg andel av paren där det finns en åldersskillnad på mer än fem år. För par som är födda utomlands är dock åldersskillnaden oftast större. Det går även att se ett samband mellan utbildningsnivå, i par där båda har eftergymnasial utbildning är åldersskillnaderna ännu mindre än genomsnittet.

Spelar åldersskillnad roll?

Eftersom samhället är fullt av åsikter om vad som är ett sunt förhållande är det vanligt att just åldersskillnad kan anses som en problematisk faktor. Det är självklart att alla ska få välja själva vem de vill ha en relation med, vilket är den allra bästa utgångspunkten för ett långvarigt förhållande. Det finns dock vissa problem som kan uppstå om det finns en väsentlig skillnad i ålder. Ibland kan exempelvis viljan att skaffa barn vara olika stark i en relation med åldersskillnad.

”Det är självklart att alla ska få välja själva vem de vill ha en relation med”

Det kan ofta handla om att den yngre ännu inte känner sig redo att ta det steget eller att den äldre har lagt tanken på en familj bakom sig. Det är även så att personer prioriterar olika saker i olika skeden av livet. I en viss ålder kanske man vill satsa mer på kärriären samtidigt som partnern istället är redo att slå sig till ro.

Samma grundvärderingar och intressen spelar roll

Det går inte heller att bortse ifrån att gemensamma intressen och värderingar är en bra grund för att kärleken ska hålla i sig. I relationer med en åldersskillnad kan det vara så att den yngre partnern inte kommit lika långt i sin personliga utveckling. Om du är den yngre partnern i förhållandet kanske du är mer motiverad att utveckla dig själv personligen och professionellt. Om du är den äldre strävar du kanske inte alltid efter förändring känner dig istället nöjd med tillvaron som den är.

”Ibland kan exempelvis viljan att skaffa barn vara olika stark i en relation med åldersskillnad.”

Åldersskillnad

Intressekonflikter på grund av åldersskillnad

Ålder är ett värde som beskriver var du har varit och vad du har gjort, men också vad du har framför dig. Vår ålder är en samling av erfarenheter och du kan ofta relatera mer till din partner om ni har en viss livserfarenhet gemensamt. När det finns en skillnad på ålder i en relation kan det även vara så att ni har olika drömmar och förväntningar på framtiden.

Detta betyder att det är viktigare för er än för jämnåriga par att ha förståelse för varandra. För att stärka en relation på lång sikt är det bra att ni lär er att kompromissa och ta varandras önskemål i beaktning. Ni bör se till att att ni är er själva trots att åldern ibland kan göra att era liv ser annorlunda ut. Den ene ska inte följa i den andres fotspår, utan försök att hitta ett ömsesidigt förtroende för varandra.

Kärlek har ingen åldersgräns

Åldersskillnad ska verkligen inte ses som något problem och behöver avdramatiserats. I slutändan är det kärleken som skapar ett stabilt förhållande och kärleken är blind även för ålder. Vi är faktiskt bara så gamla som vi känner oss.

Det allra viktigaste ni bör tänka på är att inte låta er styras av de åsikter och fördomar som finns angående åldersskillnad i relationer. Låt inte utomstående personer påverka er utan lita på er magkänsla. Bara för att ni sticker ut från normen betyder det inte att ni mer än andra behöver förklara och försvara er kärlek.

Vad har du för upplevelser med åldersskillnad? Dela med dig genom att kommentera nedan!

Har du några frågor eller funderingar? Skriv då till [email protected]

Källor

¹ http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_2012A01_BR_BE51BR1201.pdf

Om författaren: eDarlings redaktion Se fler artiklar skrivna av eDarlings redaktion