Internationella dagen mot tobak – hur kan rökning påverka ditt förhållande?

Hur påverkar rökning ditt förhållande?

Ställ undan askfatet den 31 maj inför den internationella dagen mot tobak! Dagen har uppmärksammats sedan 1987 och är ett initiativ från World Health Organization. Det är tänkt att uppmuntra rökare världen över till 24 timmars uppehåll från tobak. Under den här dagen är det WTO:s mål att globalt rikta extra uppmärksamhet åt utbredningen av negativa hälsoeffekter av rökning. Förhoppningsvis vet vi alla att rökning inte är bra för oss, men tänker vi någonsin på vilken effekt det kan ha på våra förhållanden? eDarling har undersökt det här fenomenet och intervjuade psykologen Wiebke Neberich för att få bättre insikt i ämnet.

När börjar det hela?

Även om vi har vetat att rökning är skadligt för hälsan sedan 50-talet så röks det biljontals cigaretter världen över varje dag. Enligt många rökare ger rökning bättre livskvalitet, det är avslappnande, socialt och skapar god atmosfär för konversationer. Speciellt för unga personer är rökning en symbol för tuffhet och frihet. De flesta rökare är under 21 år när de tänder sin första cigarett. Det är oftast på grund av grupptryck och önskan om social acceptans. För de som börjar när de är i 20-årsåldern är det huvudsakliga skälet att det är ett sätt att stressa av.

Forskning bevisar: hälsan kommer först

Många är oroliga för sin partners hälsa. Både unga och gamla tänker på de långsiktiga konsekvenserna som rökningen kan ha och oroar sig för att mista sin älskade i förtid. British Heart Foundation, en välgörenhetsorganisation som strävar efter att förebygga hjärtsjukdomar, har gjort en undersökning om personer som har ett förhållande med en rökare. 1 426 kvinnor och män var tillfrågade vad de tyckte om sin partners hälsa. Resultatet visade att 79 % av de tillfrågade ville att deras partner skulle dra ner på rökningen eller sluta helt. Över hälften av de som var oroliga för sin partners hälsa trodde att det bästa sättet att uppmuntra till att sluta var genom att vara ärlig och be dem att ändra sina vanor.

Hur kan rökningen påverka förhållandet?Internationella degen mot rökning2

När du dejtar en rökare kanske det känns som att rökningen alltid kommer emellan er. Många rökare är inte medvetna om de ofta oavsiktliga effekterna som rökningen kan ha på relationen. Men vad är dessa effekter som kan stå i vägen för förhållandet och slita på relationen?

För en del kvinnor och män är det den hygieniska aspekten av rökningen som är mest besvärande. De använder uttryck som ”det känns som att kyssa ett askfat när jag kysser dig” och klagar på att kläder och hemmet luktar illa. Det här kan tära på förhållandet och till och med göra att dem undviker eller avvisar sin partner i intima situationer.

Om det finns småbarn i familjen kan rökning i hemmet också skapa oro för barnens hälsa, och väcka en diskussion om vilken sorts förebild man ska vara för sina barn. Barnuppfostran är ett känsligt ämne för många par och kan ofta leda till oenigheter.

Borde kärlek vara tillräckligt för att sluta röka?

Är kärleken för din partner ett incitament starkt nog för att sluta röka? Wiebke Neberich förklarar:

”Det kan vara en mycket svår process att sluta röka eftersom många rökare är
beroende av nikotinet. Beteendet kring rökningen varierar från person till person,
men de flesta rökare håller nog med om att rökning inte bara är ett kemiskt beroende
utan också en vana som har en social funktion. Många tycker att de sällskapliga
faktorerna som spelar en stor roll i det sociala beteendet kring rökning är lika viktigt
som det kemiska beroendet. Därför kan rökningen vara både ett fysiskt och mentalt
beroende. En rökare som vill sluta måste vara beredd på att ta sig över båda
barriärerna. Det är rökarens viljestyrka att sluta röka som sätts på prov,
inte kärleken till partnern.”

Hur kan du hjälpa din partner?

Det kan vara svårt för en icke-rökare att förstå exakt vad det är som gör att en rökare älskar rökning och har så svårt att leva utan cigaretterna.”Rökaren har ofta väldigt ambivalenta känslor för rökningen. De vet att rökningen förmodligen kommer leda till att de dör i förtid. Men rökaren har även många bra upplevelser som involverar rökning så att kasta cigaretterna kan kännas som att skiljas från en gammal vän.” säger Wiebke Neberich.

Om du vill hjälpa din partner att sluta med cigaretterna behöver du kunna hantera de blandade känslorna. Neberich förklarar hur du kan stötta din partner på bästa sätt:

”Det är viktigt att komma ihåg att rökning är ett individuellt beslut som bara han
eller hon kan ta själv. Det krävs motivation och vilja från rökaren för att till slut
kunna säga; ”jag vill sluta.” Glöm dock inte hur viktigt det kan vara för din partner
att känna sig omhändertagen och stöttad. Du behöver vara där för att hjälpa din
partner ta rätt beslut och påminna honom eller henne att du finns där som stöd
i svåra situationer. Ge mycket beröm och uppmuntran under processen.”

Här listar Neberich tre diskussioner som kan hjälpa din partner att lyckas sluta röka:

Det är en bra idé att blicka framåt. Diskutera fördelar och nackdelar med rökning. Identifiera de svårigheter som kan uppkomma, vad borde ni vara vaksamma på?

När de olika situationerna är identifierade är det lättare att handskas med dem. Försök att komma på andra alternativ än rökning och planera för hur din partner kan motstå frestelsen. Personer som röker är vana vid att hålla något mellan fingrarna och det är smart att ha något att ersätta det med när man till exempel väntar på bussen eller tar en paus på jobbet.

Har du en stor födelsedagsfest eller en stressig deadline strax efter att du tänkt sluta, och om du vanligtvis röker vid dessa tillfällen, gör det då enklare och planera att sluta efter detta. Hitta en realistisk start för att sluta.

Neberich betonar att även om det troligtvis kommer dyka upp svårigheter på vägen, är det viktigt att du som partner visar att du tror på honom eller henne för att din partner ska kunna hålla sig borta från cigaretterna. Stötta din partner att leva ett mer hälsosamt liv!

Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till [email protected]

Om författaren: Sara Kvarfordt Se fler artiklar skrivna av Sara Kvarfordt