Sviket förtroende? Så gör du för att gå vidare

Förtroende - eDarling

Du kan redan ha upplevt att en partner eller andra människor någon gång har svikit eller missbrukat ditt förtroende. Det kan vara allt från ett brutet löfte till en hemlig kärleksaffär bakom ryggen på dig. Vi förklarar vad det innebär för din tillit och tipsar om hur du kan hantera sådana situationer.

Därför litar vi på andra människor

Sociologen Niklas Luhmann utgick från att förtroende är en ”mekanism som reducerar social komplexitet”¹. Det betyder att världen är så komplex att vi måste utgå ifrån att vissa saker fungerar utan att vi tänker på dem. Utan ett visst förtroende till andra människor skulle du i viss mån kanske undvika socialt umgänge. Du tar alltså en risk och utgår ifrån att de flesta människor handlar utefter gemenamma moraliska riktlinjer – och därmed inte kommer att svika ditt förtroende.Hur snart du känner förtroende för någon är framförallt beroende på hur mycket du känner att du kan lita på dig själv och din självkännedom samt om du tidigare haft negativa erfarenheter. Därför har till exempel småbarn obegränsat förtroende för andra människor, tills de också varit med om negativa erfarenheter. Denna inlärning präglar förtroendet för andra människor långt in i vuxen ålder. Om du som barn sällan upplevde att din tillit belönades eller om ditt förtroende ofta sveks kan det leda till att du i vuxen ålder har svårt för att lita på andra människor.

Missbrukat förtroende

Till skillnad från arbetslivet, där ett brott mot din tillit kan åtgärdas med byte av arbetsplats eller personalförflyttning kan ett dylikt svek i privatlivet väga betydligt tyngre. En kärleksaffär eller ett snedsprång sårar ofta den andra partnern så djupt att det leder till att förhållandet tar slut. Om ni är äkta makar eller har barn tillsammans är ett uppbrott inte alltid ett lätt beslut eller ens ett önskat alternativ. Om ditt förtroende har svikits eller missbrukats är frågan hur du ska reagera. Enligt en modell från Leuphana universitet i Lüneburg, Tyskland är det framförallt viktigt vilken omfattning sveket har. Om det rör sig om ett barn som lovade komma hem i tid, kan det vara lättare att förlåta än om det rör sig om en partner som krossat ditt hjärta.

Håll huvudet kallt

Fastän det ofta handlar om känslomässigt intensiva situationer, bör du inte stressa fram något beslut. Ofta begår vi misstag oavsiktligt, därför lönar det sig att ta reda på den andras egentliga avsikter. I bästa fall kan ni tillsammans forska efter anledningen bakom varför ditt förtroende sveks. Du har säkert hört talesättet: ”Lär dig livets stora gåta, älska, glömma och förlåta.” Att förlåta någon betyder inte automatiskt att ditt förtroende för den andra är återställt. Genom att förlåta kan du däremot befria dig själv från nedtyngande känslor som hämdbegär, ilska och underliggande förolämpningar som slinker fram när du blir irriterad nästa gång.

Ge dig själv tid

Ett svårt svek måste bearbetas. Ge dig själv den tid du behöver för att läka och gå vidare. Låt dig under inga omständigheter stressas av en partner som vill bli förlåten. Det är bara du som avgör när du är redo för nästa fas och huruvida du överhuvudtaget är villig att återigen lita på henne eller honom. Efter att ni tillsammans tagit reda på vad som låg bakom sveket har du möjligheten att gemensamt med din partner förändra ert förhållande till det bättre, så att du inte behöver bli sviken igen. Detta är viktigt för din partners trovärdighet. Genom att vara beredd på att ändra sitt beteende visar din partner att han eller hon har insett sitt misstag och är villig att arbeta på en gemensam framtid.

Har du blivit sviken? Hur gjorde du för att återfå förtroendet?

Kommentera gärna eller skriv till [email protected]

Källor

¹Luhmann, Niklas: Vertrauen: ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart 2005.

Om författaren: eDarlings redaktion Se fler artiklar skrivna av eDarlings redaktion