Vad är kärlek?

Vad är kärlek egentligen? eDarling

Finns det något viktigare, mer komplext eller större än kärleken – men vad är kärlek egentligen? eDarling försöker sig på att bena ut detta till synes odefinerbara fenomen med hjälp av de senaste framsteg som gjorts inom området ur en vetenskaplig samt psykologisk synvinkel.

För ologisk för forskning

Kärlek är en hel vetenskap i sig, men det var faktiskt inte, ur en historisk synvinkel, särskilt längesedan som kärlek först började studeras ur ett vetenskapligt perspektiv och började tas på allvar inom olika akademiska fält. I 1900-talets början så ansågs fortfarande uppdraget att skildra kärleken först och främst tillhöra romanförfattare och poeter. Vid denna tidpunkten så ansågs kärlekens flyktiga natur vara ett alltför ologiskt samt abstrakt ämne för något så rationellt som forskning. Mycket har dock hänt sedan dess; spola fram till början av 2000-talet så finner man oräkneliga studier, forskning och analyser inom ämnet. eDarling har tagit reda på några av de viktigaste punkterna som vi har lärt oss om ämnet hittills. Vad händer egentligen i våra kroppar och sinnen när Amors pilar slår ner?

Tar en femtedels sekund att bli kär

En studie utförd av Professor Stephanie Ortigue bröt ny mark när den kom ut 2010 och försökte besvara frågan ’vad är kärlek?’ på ett helt nytt sätt. Studien klargjorde bland annat för första gången kärlekens direkta effekter på hjärnan. Det framgick bland annat att kärlek påverkar hjärnans intellektuella delar samt ger samma slags euforiska känslor som användning av till exempel drogen kokain kan frambringa. Studien avslöjade även att det kan ta så lite tid som en femtedels sekund att bli förälskad. I detta ögonblick så aktiveras 12 olika eufori-bringande kemikalier så som dopamin och adrenalin och arbetar samtidigt vilket påverkar hjärnan och således affekterar individens kognitiva funktioner så som självuppfattning.1 Kärleks enorma inverkan på hjärnans funktioner kan även hjälpa forskare och psykologer att förstå den massiva inverkan som ett ’krossat hjärta’ har hos individer, samt den känslomässiga stress och depression detta kan frambringa.

”Studien klargjorde bland annat för första gången kärlekens direkta effekter på hjärnan”

vad_ar_karlek

Är det hjärnan eller hjärtat som blir förälskad?

Så, vad är kärlek och hur beskrivs den av de som ägnat sina karriärer åt att studera den? Socialpsykologen Zick Tubin definerar äkta kärlek enligt följande tre punkter; tillgivenhet, omsorg och intimitet.2 Dock så finns det antagligen lika många definitioner för vad kärlek är som det finns människor på denna jord. En fråga som många forskare ställt sig själva är om kärlek är biologisk eller kulturell. Slutsatsen blev att kärlek kan förklaras som en kombination mellan biologiska drifter men även som ett kulturellt fenomen då romantisk kärlek visade sig vara gränsöverskridande och universell.3 Dock så varierar såklart uttrycken av kärlek världen över och manifesteras på olika sätt beroende på ett flertal olika omständigheter så som traditioner, uppväxt och livsstil men är samtidigt en universell känsla som binder samman mänskligheten, från början till slutet.

Vad är kärlek för dig? Dela med mig av dina åsikter genom att kommentera nedan eller skicka ett mejl till [email protected]!

Källor

1 http://www.syr.edu/news/articles/2010/ortigue-neuroimaging-of-love-10-10.html
2 http://psychology.about.com/od/loveandattraction/a/likingloving.htm
3 http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,161039,00.html
Om författaren: Lisa Davidsson Weiertz Lisa Davidsson Weiertz är redaktör hos ELITSINGLAR Se fler artiklar skrivna av Lisa Davidsson Weiertz