Array

Vänlighet

Hur kommunicerar du? Dimensionen ”vänlighet” berättar!

Vänlighet eDarling

eDarlings grundliga personlighetstest består av 280 frågor. Testet kartlägger värderingar, preferenser och karaktärsdrag. Är du nyfiken på hur du ska tolka resultatet? Då är denna artikelserie på eDarlings rådgivningssida rätt för dig. Få reda på allt du behöver veta om psykologin bakom ”The Big Five”, personlighetens fem huvuddimensioner: extroversion, öppenhet, vänlighet, samvetsgrannhet och neuroticism. Del 3: sällskaplighet.

Vänlighetsdimensionen beskriver hur vi interagerar med andra människor, exempelvis hur vi kommunicerar åsikter och känslor och hur mycket hänsyn vi visar mot andra. En del sätter ofta sina egna behov åt sidan, medan andra värderar sin egen och andras självständighet högt.

Vår kontakt med andra människor speglar vår personlighet. Kulturell bakgrund och uppväxt har betydelse, men framför allt vår förmåga att sätta oss in i andra människors syn på världen.

Relationer

Föreställ dig detta scenario: du är på en middagsbjudning. Vid bordet diskuteras en ny film som alla har sett, och alla är av åsikten är att filmen var väldigt bra. Du har också sett filmen, men tyckte inte alls om den. Hur agerar du då? Väljer du att sitta tyst, eller gör du din röst hörd med risk för att såra någon?

Vänlighetsdimensionen beskriver vilken vikt du lägger i din egen integritet kontra andras känslor. Oroar du dig för att harmonin i gruppen inte ska kunna behållas om du höjer din röst, eller anser du det viktigare att förmedla dina egna åsikter även när de inte delas av någon annan?

Kort tolkning av resultaten

Personer med höga värden av vänlighet är ofta hjälpsamma, ibland på gränsen till självuppoffrande. De kännetecknas av ett stort behov av förståelse och är, i interaktion med andra människor, mycket flexibla, medkännande och känsliga för nyanser.

Låga värden av vänlighet indikerar en lägre känslighet och en mer kritisk bild på omgivningen; då man värderar sin egen integritet och självständighet högt tänker man sig att alla har eget ansvar för vad som händer dem. Individen står högt i kurs och man kan ofta verka lite distanserad när det kommer till att hantera omgivningens känslor och synpunkter.

Känner du inte igen dig i någon av beskrivningarna? Då är du som de allra flesta. Väldigt få personer är antingen bara medkännande eller bara distanserade. Testet ger en indikation åt vilket håll på skalan man befinner sig, och nivån av vänlighet kan tillsammans med de andra fyra faktorerna avgöra vilken typ av personlighet man har. Detta hjälper oss på eDarling att matcha dig med en partner som du har mycket gemensamt med!

Tips: du kan se utförliga tolkningar av ditt personlighetstest under fliken ”Personlighetsprofil” på din profil!

Om författaren: eDarlings redaktion Se fler artiklar skrivna av eDarlings redaktion