Skönhetsoperationer – en växande trend?

Berlin 12 februari 2103

Plastikkirurgi hett ämne för singlar

Spegel, spegel på väggen där… Ett ansiktslyft här eller en fettsugning där? Sveriges singlar blir allt mer positiva till skönhetsoperationer. Hela 35 % av de 551 tillfrågade singlarna kunde tänka sig att göra ett skönhetsingrepp.

skönhetsoperationer i sverigeIntresset för att skönhetsoperationer är stort bland svenska singlar. Av 551 tillfrågade ser 193 plastikkirurgi som ett alternativ, speciellt när det kommer till att bekämpa ålderstecken. Det mest populära ingreppet är ansiktslyftning, tätt följt av hårtransplantationer för män och bröstförstoring för kvinnor.

Skönhetsingrepp – inte bara bland kvinnor!

Undersökningen visar att det är fler kvinnor än män som är positivt inställda till att göra ingrepp, men att männen knappar in. Hela 24 % av de tillfrågade männen kunde tänka sig att göra ett skönhetsingrepp jämfört med 54 % av kvinnorna. Att ha tid och råd är avgörande: mer än dubbelt så många av kvinnorna skulle kunna tänka sig en operation om de haft de ekonomiska möjligheterna. För männen var det istället hur bra resultatet förväntas bli som var huvudsaken.

Undersökningen visar också, inte helt oväntat, att det finns ett samband mellan vilken uppfattning singlarna har om sig själva och inställningen till att göra plastikoperationer. De singlar som svarade att de känner sig sportiga och atletiska är mindre intresserade av att operera sig än de som kände sig otränade. Också de deltagare som svarade att de hade lågt självförtroende kunde i högre grad tänka sig att göra skönhetsingrepp än de som var nöjda med sig själva och sade sig ha högt självförtroende.

I grafen under kan man se hur de olika ländernas inställning till skönhetsoperationer skiljer sig ifrån varandra.

internationella undersökningen om skönhetsoperationer

Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till [email protected]