De mest trogna hundägarna? De som äger en mops!

De mest trogna hundägarna? De som äger en mops!

Vad säger val av hundras om sin ägare? eDarling lät sina medlemmar svara på hur de uppfattar att olika hundraser representerar sina ägare. De 1290 medlemmar som deltog fick ta ställning till vilka kvaliteter de associerar med vissa hundägare. Resultatet visade att deltagarna hade mycket klara åsikter om hundarnas ägare, och att skillnaderna på de förutfattade meningarna varierade kraftigt mellan könen.

Hur din hund representerar digResultatet visade att kvinnor finner en man som äger en boxer är mest attraktiv, medans männen fann kvinnor som är ägare till en mops var de mest attraktiva. Av de fyra hundraser som var representerade i undersökningen, boxer, mops, chihuahua och terrier, rankades ägare till en terrier som de minst attraktiva. Detta ansåg både männen och kvinnorna som deltog.

Boxerägare mest attraktiva för kvinnor

De kvinnliga deltagarna associerade en manlig boxerägare med karaktärsdragen sexig, intelligent och framgångsrik. Däremot upplevde de att de manliga mopsägarna var mest trogna, hela 45 procent angav att en manlig mopsägare upplevs som mest trogen. Ägaren till en terrier ligger däremot sämre till, då de ansågs vara de minst framgångsrika, intelligenta och trogna i jämförelse med de övriga hundägarna.

Männen föredrar mopsägare

Männen, som föredrog en kvinnlig mopsägare, associerade mopsägare som trogna, intelligenta och framgångsrika. Den ras som männen ansåg ha den sexigaste ägaren var dock chihuahuan, hela 30 procent av de manliga deltagarna antog att de kvinnliga chihuahuaägarna var sexigare i jämförelse med de andra hundägarna. Ägaren till en chihuahua upplevs även som trogen, 25 procent angav att ägaren till en chihuahua är den mest trogna. De fick dock se sig slagna av mopsägarna, som 38 procent uppfattade som de mest trogna.

Svar från kvinnorna angående manliga hundägare
Hur hundägare uppfattas

.

Svar från männen angående kvinnliga hundägare
Hur hundägare uppfattas

Fotnot. Procenten refererar till de som markerade 6-7 på en 7-gradig skala (1-7, 1=inte alls, 7=absolut).

Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till [email protected]