Riktlinjer för uppförande

Vår högsta prioritet är att du ska kunna känna dig trygg på eDarling. Därför arbetar vi alltid för att kunna erbjuda skydd av din integritet, dina uppgifter och dina bilder. En annan viktig del i vårt arbete är att säkerställa att allt innehåll på sidan lever upp till våra höga krav, för att se till att du ska kunna vara säker på att slippa stötande eller kränkande bilder, inlägg och meddelanden. Därför kontrollerar vi alla profiler och alla bilder manuellt, och därför ber vi också våra medlemmar hålla sig till våra riktlinjer.

Nedanför hittar du förhållningsreglerna för eDarlings plattform. Om du mot förmodan stöter på innehåll på sidan som du uppfattar som stötande eller kränkande, för dig eller någon annan, ber vi dig omgående ta kontakt med vår kundtjänst så vi kan åtgärda det så snabbt som möjligt.

1. Användarnamn

När du registrerar dig får du ange ditt förnamn, som också är det namn som kommer att visas för dina matchningar. Vi rekommenderar att du använder ditt eget namn, men om du inte vill använda ditt riktiga förnamn kan du välja ett annat namn. Namn som strider mot lagen eller kan ses som kränkande är dock inte tillåtna och kommer raderas, och tänk på att ett taget namn uppfattas som långt mindre attraktivt. Det är inte heller tillåtet att ha fler än ett medlemskap samtidigt.

2. Bilder

På din profilsida kan du ladda upp bilder på dig själv. Naket eller sexuellt innehåll är strängt förbjudet, likaså bilder som avbildar våld eller rasism, har uppviglande innehåll eller bilder som på annat sätt är diskriminerande eller kan anses kränkande. Inte heller är det tillåtet att ladda upp bilder med reklambudskap eller som på annat sätt har kommersiella motiv, till exempel logos.

För profilbilden, den bild som är som fungerar som första bild på din profil, finns det ytterligare några riktlinjer. Den här bilden måste föreställa dig själv. Det betyder att bilder på kompisgänget, dina husdjur eller barn eller barnbarn inte kommer godkännas, även om de hade kunnat godkännas för ditt bildgalleri. Dessutom måste ditt ansikte synas tydligt – bilder där du bär solglasögon, har bortvänt ansikte eller en hatt djupt neddragen över ansiktet riskerar därför att inte godkännas. Dessa regler gäller alltså inte alla bilder, utan bara för just profilbilden. Det är för att vi vet att bra, tydliga profilbilder ger dig upp till åtta gånger fler kontakter.

3. Sanningsenlighet

Dina texter måste ge en realistisk bild av dig själv och innehållet i din profil och dina meddelanden får inte innehålla falsk information. Det gäller till exempel din ålder, var du bor eller vad du söker. Du måste också vara sanningsenlig när det kommer till ditt civilstånd, och det är inte tillåtet att till exempel ha en profil på plattformen när du redan är i ett förhållande. Profiler som innehåller falsk information, eller som står som avsändare till meddelanden med falsk information, raderas utan förvarning.

4. Profiltexter och meddelanden

På plattformen är skrift ditt huvudsakliga medel för kommunikation. Därför är takt och ton viktigt, och ditt sätt att skriva är avgörande för hur du kommer uppfattas av de personer du har kontakt med.

  • Vulgära, rasistiska, diskriminerande, hotfulla eller på annat sätt kränkande texter är inte tillåtna och godkänns aldrig.
  • Texter skrivna helt i versaler är inte tillåtna.
  • ”Massmeddelanden”, det vill säga samma meddelande till många mottagare, är inte tillåtna. Varje medlem är unik och förtjänar unika meddelanden och svar.
  • Ta god tid på dig då du skriver profiltexter och meddelanden och se till att texten motsvarar vad du vill förmedla. Tänk på att humor och ironi är svårare att förmedla i text och lätt missuppfattas som kränkande eller negativt. Om din text uppfattas som kränkande av motparten kan din profil komma att raderas.
  • För att ge ett seriöst intryck i din profil rekommenderar vi att du ser över stavning en extra gång innan du sparar.

5. Sekretess och skyddande av integritet

Alla personliga meddelanden måste behandlas med respekt för både mottagare och sändares integritet. Endast efter att alla inblandade i konversationen uttryckligen gett sin tillåtelse får meddelanden delas med tredje part. Detsamma gäller också för delning av information från profiler.

6. Respektera gränser

Framfusighet uppfattas ofta som aggressivt. Var lyhörd för motpartens signaler, och be hellre om en extra bekräftelse på att ni är på samma våglängd än förutsätt att ni är det när ni inte talat om saken i klartext. Det gäller speciellt när det kommer till utbyte av telefonnummer eller andra personuppgifter, eller när ni talar om att träffas utanför plattformen.

  • Om du vill avböja eller avsluta kontakt med en person, var vänlig men tydlig. Genom att tydligt klargöra din inställning slipper motparten gå med falska förhoppningar och vänta på svar.
  • Om en person avböjer att ha vidare kontakt med dig, respektera dennes vilja. Påstridiga övertalningsförsök uppfattas lätt som aggressiva och kan i värsta fall leda till att du blir anmäld.

7. Kränkande, sexuellt eller olagligt innehåll

Det finns ett antal typer av innehåll som alltid är strikt förbjudet på plattformen. Brott mot dessa regler tas extra allvarligt och leder till att profilen raderas utan förvarning. Är brottet allvarligt kan vidare rättsliga åtgärder också komma att vidtas.

  • Att söka eller erbjuda alla typer av sexuella eller sexuellt relaterade tjänster. Det gäller både via digitala funktioner såsom video, kamera eller telefon, och för användning av plattformen som mötespunkt för dylika syften.
  • Rasistiskt, våldsamt, diskriminerande, uppviglande eller på annat sätt kränkande eller innehåll.
  • Innehåll som på något sätt bryter mot gällande lagstiftning.

Har du stött på något underligt eller obehagligt?

Alla profiltexter och bilder på eDarling kontrolleras manuellt. Efter den manuella kontrollen aktiveras ett avancerat datoriserat bedrägerifilter som är designat för att upptäcka tidiga tecken på bedrägeri, missbruk och hotfullt beteende. Processen upptäcker och eliminerar 999 av 1000 bedragare innan de kommit i kontakt med våra medlemmar.

Om du trots säkerhetsåtgärderna upptäcker innehåll du upplever som hotfullt eller kränkande, eller misstänker att du kommit i kontakt med en bedragare, ber vi dig anmäla det till oss omedelbart. Du kan antingen använda anmälningsfunktionen på sidan eller kontakta vår Kundservice direkt. Tänk dock på att inte använda anmälningsfunktionen för att till exempel undvika en medlem som du inte tycker passar dig – om anmälningsfunktionen missbrukas upprepade gånger på det sättet kan vi tvingas stänga av anmälarens konto.