Bättre odds för högutbildade singlar

Bättre odds

För högutbildade singlar är chansen större att bli tillsammans med någon som man håller ihop med. En ny undersökning visar att par med yrken som kräver högre utbildning mer sällan separerar än de par vars yrken kräver låg eller ingen utbildning. Studien som visar vilka yrkesgrupper som har flest skilsmässor redovisas i Statistiska centralbyråns tidning ”Välfärd”. Bland de yrken som skiljer sig mest – i ungefär en fjärdedel av fallen – finns säkerhetspersonal, städare och servitörer, medan civilingenjörer, arkitekter och lärare skiljer sig minst.

Varför är det så?

I undersökningen finns det ingenting som visar på varför statistiken ser ut som den gör, det går endast att spekulera om. En möjlig anledning kan vara att de yrken som dominerar statistiken ofta kan ha mer påfrestande arbetstider. En annan kan vara att en del yrken kan vara mer fysiskt krävande. Det finns mindre tid för att träffa sin partner och när det väl händer är man både trött och slutkörd– vilket tär på relationen.

Högre utbildning – lugnare tempo

Yrken som kräver högre utbildning har vanligtvis ett lugnare tempo, mer regelbundna arbetstider och högre lön. Inget av detta gör nödvändigtvis en relation lycklig, men det håller många av vardagsproblemen på avstånd och bildar en bättre grogrund för en stabil relation. Detta är ingen vetenskap, men det kan förklara varför det finns en markant skillnad på hur länge ett äktenskap håller beroende på vilket yrke man har.

Över 30

I studien går det även att läsa att av de par som blev tillsammans när de var under 25 år så separerar tre av tio stycken. Enligt undersökningen så ska man helst vara över 30 år, ha en högre utbildning och ha en jämngammal partner med liknande utbildningsbakgrund för att förhållandet ska hålla.

Detta kan bero på att vid 30 har de flesta funnit sig själva och vet vad de vill få ut av ett förhållande. Man känner sig själv bättre och vet vad man vill med sitt liv. Dessutom kan man ha funnit sin plats på arbetsmarknaden och kanske fortfarande är singel. Att ha en liknande bakgrund – och därmed ofta liknande intressen – kan dessutom vara bra när den första förälskelsen släppt.

Hur lyckas man?

Om du har ett jobb inom en av yrkesgrupperna där det är vanligt att många skiljer sig, kan det vara bra att tänka igenom ditt förhållande. Tar ni er tillräckligt med tid för varandra? Är det kvalitetstid? Hur kan ni se till att era jobb inte går ut över relationen? Kom ihåg att ingenting är dömt att misslyckas bara för att statistiken ser ut på ett visst sätt – däremot mår de flesta par bra av att ta sig lite tid för reflektion.

Om du är runt 30, högutbildad och singel – grattis! Det är nämligen nu som det, statistiskt sett, är mest troligt att du hittar en partner att ha en lång, lycklig relation med.

Hur många i respektive yrke som skiljer sig:
• Säkerhetspersonal, 26 %
• Anställda inom kök och restaurang, 25 %
• Serviceyrken utan krav på utbildning, 25 %
• Städare, 24 %
• Bygg, fabrik och gods, utan krav på utbildning, 24 %
• Renhållning, 23 %
• Transport- och maskinförare, 23 %
• Kockar och servitörer, 23 %
• Kundinformatörer, 22 %
• Gruvarbetare och stenhuggare, 22 %

Och de som skiljer sig allra minst:
• Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk, 10 %
• Civilingenjörer och arkitekter, 11 %
• Lantmästare, 11 %
• Fysiker, matematiker och statistiker, 11 %
• Förskolärare, fritidspedagoger och barnskötare, 11 %
• Grundskollärare, 11 %
• Ingenjörer och tekniker, 12 %
• Jurister, 12 %
• Biomedicinska analytiker, 12 %
• Läkare, tandläkare, veterinärer, 12 %

Har du några frågor? Hör gärna av dig till [email protected]!

Källor

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2011K02_TI_06_A05TI1102.pdf

Om författaren: eDarlings redaktion Se fler artiklar skrivna av eDarlings redaktion