Nyfiken eller nöjd? Nivån av öppenhet avgör!

Öppenhet

eDarlings grundliga personlighetstest består av 280 frågor. Testet kartlägger värderingar, preferenser och karaktärsdrag. Är du nyfiken på hur du ska tolka resultatet? Då är denna artikelserie på eDarlings rådgivningssida rätt för dig. Få reda på allt du behöver veta om psykologin bakom ”The Big Five”, personlighetens fem huvuddimensioner: extroversion, öppenhet, vänlighet, samvetsgrannhet och neuroticism. Del två: öppenhet.

Öppenhetsdimensionen är ett mått på en persons inställning till nya idéer. I den ena änden av skalan finns människor som snabbt tar till sig innovationer och älskar det som är spännande och obeprövat. I den andra finner vi de som föredrar det bekanta och betraktar nymodigheter med skepsis.

Nytt och fräscht eller gammalt och beprövat

Människor reagerar olika inför nya idéer. En del attraheras av det nya, eftersom att de finner det stimulerande och intressant med nya infallsvinklar och erfarenheter. Andra är mer bekväma med sådant de är vana vid och har inte samma behov av att ständigt ifrågasätta och att ersätta det gamla med nytt.

Ett exempel som illustrerar skillnaden är om du ska välja mellan att gå till en ny restaurang med exotisk mat som du aldrig provat, eller att gå till den som du har besökt tidigare där du vet att maten är bra – vilken väljer du?

Kort tolking av resultatet

Beroende på vilket intresse det finns för nya erfarenheter, vilket framgår av svaren i personlighetstestet, blir värdet av dimensionen öppenhet antingen högt eller lågt.

Höga värden av denna personlighetsdimension tyder ofta på kreativitet och experimentlusta. I många fall går de egenskaperna hand hand med vältalighet, en tendens till liberala politiska åsikter och ett uttalat intresse för konst och kultur.

Låga värden kännetecknar en person som är saklig och jordnära. Man förblir gärna trogen sina principer och traditioner. Dessa personer eftersträvar saklighet och konsekvens; de är som fasta ankare.

Notera att värdet baseras just på svaren i ett test som tas vid ett tillfälle – ens öppenhet och inställning till nya erfarenheter kan givetvis variera över tid. Det är därför som det är viktigt att du tar dig ordentligt med tid och eftertanke när du tar eDarlings personlighetstest!

För att få en uppfattning om din personlighet är det aldrig tillräckligt att bara se till ett resultat. Endast genom en kombination av alla fem dimensioner gör att vi kan kartlägga alla aspekter av din personlighet. Detta gör det möjligt för oss att föreslå en partner som du har mycket gemensamt med.

Tips: du kan se utförliga tolkningar av ditt personlighetstest under fliken ”Personlighetsprofil” på din profil!

Har du frågor? Hör gärna av dig till [email protected]!

Om författaren: eDarlings redaktion Se fler artiklar skrivna av eDarlings redaktion