Extrovert eller introvert? Nivån av extroversion avgör!

Extroversion

eDarlings grundliga personlighetstest består av 280 frågor. Testet kartlägger värderingar, preferenser och karaktärsdrag. Är du nyfiken på hur du ska tolka resultatet? Då är denna artikelserie på eDarlings rådgivningssida rätt för dig. Få reda på allt du behöver veta om psykologin bakom ”The Big Five”, personlighetens fem huvuddimensioner: extroversion, öppenhet, vänlighet, samvetsgrannhet och neuroticism. Först ut är extroversion.

Extroversionsfaktorn beskriver människans generella behov av kontakt med andra människor. Faktorns ena pol är hög extroversion, medan den andra är motsatsen: låg extroversion eller introversion, vilket betyder inåtvändhet. Skillnaden mellan dessa två är stor när du föreställer dig hur du upplever dig själv i relation till andra människor. Är du en person som njuter av uppmärksamhet i en stor grupp, eller tycker du att mycket uppmärksamhet är generande? Älskar du att mingla med folk på fester eller föredrar du lugna hemmakvällar med några få goda vänner?

Även om vårt behov av mellanmänsklig kontakt kan variera beroende på dagsform och humör finns det ändå ett övergripande drag som är starkt etablerat i vår personlighet.

Den drivande kraften i gruppen

Extroverta människor kännetecknas av att de är livliga, aktiva, sällskapliga och kommunikativa. De föredrar att tillbringa sin tid med andra och känner sig snabbt obekväma om de är ensamma. De är ofta fulla av energi och entusiasm. Att delta i diskussioner och lära känna nya människor är något som extroverta människor tycker om att göra, och i en grupp är deras funktion att vara ledare och initiativtagare. Karaktäristiskt är den positiva attityden och avsaknaden av hämningar när det kommer till social interaktion.

Bakgrund istället för centrum

Introverta människor kan beskrivas som lugna, eftertänksamma och försiktiga. Andra uppfattar dem ibland som reserverade och lite otillgängliga. De är eftertänksamma och reflekterande, men också bestämda. De är inte ute efter spänning och känner sig lätt obekväma i stora grupper, och stannar i bakgrunden istället för att stå i centrum. Ofta är vänkretsen liten men intim – det tar lång tid för en introvert person att lära känna och lita på nya människor.

Fler nyanser

Detta är de två motpolerna på extroversionsskalan – det finns givetvis många olika nyanser. I kombination med de andra fyra faktorerna kan extroversionsnivån ge en mångfacetterad bild av en människas personlighet, som sedan matchas med andra medlemmar. ”The Big Five” kan därmed hjälpa till att hitta en partner som passar dig.

Tips: du kan se utförliga tolkningar av ditt personlighetstest under fliken ”Personlighetsprofil” på din profil!

Om författaren: eDarlings redaktion Se fler artiklar skrivna av eDarlings redaktion