Prata om sex – de tre olika typerna

Prata sex - eDarlings tips

Sex och erotik är ständigt närvarande i vår vardag. Nästan varje gång vi öppnar en tidning, ser en film, lyssnar på radio eller passerar en reklampelare anspelar innehållet på något sätt på sex. Trots att sex har blivit så avdramatiserat i det offentliga rummet är det fortfarande ett privat och svårt ämne för många. Och det är inte lätt att prata om sex. Många är osäkra på hur de ska kommunicera önskemål och preferenser till sin partner. Vi presenterar tre olika sätt att ta sig an det tabubelagda ämnet.

De tre typerna

Naturligtvis finns det inga exakt urskiljbara typer när det kommer till att prata om sex. Vårt ordval påverkas av situation, könstillhörighet, ålder, utbildningsnivå och – mest av allt – vem det är man pratar med. Men det finns tre generella typer som alla pratar om sex på olika sätt. Vilken av dem är du?

”Läkaren”

Din sexvokabulär är korrekt på gränsen till klinisk och medicinsk. De ord du använder för att beskriva könsorgan eller sexuella handlingar är samma som står i uppslagsböckerna. Du kan ge en hel del förklaringar när det kommer till sex och du känner till de vetenskapliga termerna, men ditt språk för att prata om sex är lite väl distanserande och inte särskilt fantasieggande, den erotiska potentialen är väldigt låg!

”Lyrikern”

När du ska prata om sex går du som katten kring het gröt. Det klassiska exemplet om ”blommor och bin” är typiskt för Lyrikern – du är vag och pratar i metaforer, gärna i lite förskönande ordalag. Det är en romantisk och poetisk inställning till sex, och det kan vara spännande att endast låta antyda saker och ting. Å andra sidan är det ofta ett lite för abstrakt sätt att prata om något som faktiskt är väldigt konkret.

Fördel: romantiskt, praktisk tvetydighet när man exempelvis pratar med.
Nackdel: ibland vilseledande och abstrakt.

”Porrstjärnan”

Du använder ett grovt, nästan vulgärt språk för att prata om sex. Du är dessutom den av typerna som är mest verbal under sex, och lånar gärna uttryck från porrindustrin. I de flesta offentliga sammanhang uppfattas det som extremt och lite provokativt, men privat anser många att det är upphetsande. ”Porrstjärnan” har dessutom den mest konkreta och direkta vokabulären.

Fördel: handfast, upphetsande enligt vissa.
Nackdel: inte socialt accepterat, kan uppfattas som genant.

Problemet med att prata om sex

Dessa tre exempel är förstås något överdrivna, men du kan ändå ha känt igen dig i en eller flera. Beroende på situationen kan det variera om du pratar mest som en ”Läkare”, ”Lyriker” eller ”Porrstjärna” – vilket inte är fel! Problemet med att prata om sex är därför inte främst avsaknaden av en ord och uttryck, utan skamkänslorna som för många är kopplade till ämnet. Detta varierar också från person till person – vad som är helt naturligt för en person är fruktansvärt generande för en annan. Kom ihåg att nyckeln till ett hälsosamt förhållande och ett välmående sexliv är kommunikation, så våga prata – men på dina villkor.

Vårt förslag är att du tillsammans med din partner strävar efter att bryta tabut kring att öppet uttala önskningar och tankar kring sex. Det leder både till ett mer givande sexliv och en närmre relation.

Har du frågor? Hör gärna av dig till [email protected]

Om författaren: eDarlings redaktion Se fler artiklar skrivna av eDarlings redaktion