Ny Personlighetsprofil: läs mer om förändringar och förbättringar!

Ny profil

eDarlings personlighetsanalys är en av de mest detaljerade personlighetstester som finns inom svensk nätdejting. Din Personlighetsprofil har utvecklats för att ge dig mer insikt i din personlighet och för att öka chanserna att hitta en partner som passar dig.

The Big Five

Det vetenskapligt baserade personlighetstestet som används på eDarling är baserat på ”The Big Five”-modellen, en av de viktigaste modellerna inom modern personlighetspsykologi. Den bygger på fem grundläggande dimensioner: samvetsgrannhet, vänlighet, öppenhet, extroversion och neuroticism.

Baserat på en medlems Personlighetsprofil kan eDarling matcha medlemmen med andra som har särskilt goda förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik relation tillsammans. I nära samarbete med psykologer och forskare har nu din Personlighetsprofil förbättrats för att ge dig en ännu bättre inblick i de olika dimensioner som finns i din personlighet.

Vilka är förbättringarna?

I din nya Personlighetsprofil får du en mer exakt översikt av din personlighet utifrån ”The Big Five”-modellen. Varje människa är unik, och för att bättre fånga alla nyanser i din personlighet har vissa meningsfulla aspekter lyfts fram. Syftet är att ge en tydligare bild av de drag som utgör din personlighet.

Jämför dig själv

Med din nya Personlighetsprofil kan du nu också jämföra din personlighet med andra eDarling-medlemmar. Du ser en graf över de olika personlighetsdimensionerna och var du befinner dig i förhållande till andra medlemmar på eDarling. Då kan du få en bild av hur många som har egenskaper liknande dina.

Se din nya Personlighetsprofil!

Klicka här för att se din nya Personlighetsprofil och utforska förbättringarna. Om du ännu inte registrerat dig på eDarling och slutfört personlighetstestet, gör det på vår startsida. Som många andra tidigare har du chans att träffa din stora kärlek på eDarling – lycka till!

Om författaren: eDarlings redaktion Se fler artiklar skrivna av eDarlings redaktion